Ontwerpbestemmingsplan “Molenstraat 12 t/m 24, Eerbeek”, gemeente Brummen

DeEerbeekgids.nl kreeg de volgende bekendmaking binnen: Ontwerpbestemmingsplan “Molenstraat 12 t/m 24, Eerbeek”, gemeente Brummen.

Meer informatie over deze bekendmaking:

Het college van burgemeester en wethouders van de Gemeente Brummen maken, gelet op artikel 3.8 van de Wet ruimtelijke ordening, bekend dat zij op 12 december 2023 hebben ingestemd met het ontwerpbestemmingsplan “Molenstraat 12 t/m 24, Eerbeek”.   Het ontwerpbestemmingsplan herziet de bestemmingsplannen “Buitengebied 2008” en “Kom Eerbeek” ter plaatse van de woningen aan de Molenstraat 12 t/m 24 in Eerbeek en de daarachter gelegen agrarische percelen. Door het wijzigen van de bestemming van ‘Agrarisch met landschapswaarden’ naar de bestemmingen ‘Wonen’ en ‘Tuin’ wordt het feitelijke gebruik geformaliseerd. Daarbij is er in de regels passende bescherming geboden aan de waardevolle openheid van de es.   Inzage termijn Analoog Het ontwerpbestemmingsplan en bijbehorende stukken liggen vanaf dinsdag 19 december 2023 tot en met maandag 29 januari 2024 gedurende zes weken, tijdens openingstijden, ter inzage bij de publieksbalie van het gemeentehuis (Engelenburgerlaan 31, Brummen). Voor analoge inzage dient wel eerst een afspraak te worden gemaakt.   Digitaal Het ontwerpbestemmingsplan is tevens digitaal in te zien op de gemeentelijke website www.brummen.nl (onder Inwoner en ondernemer / Bouwen en Wonen / Bestemmingsplannen / Bestemmingsplannen in procedure) en op de website www.ruimtelijkeplannen.nl via onderstaande link: http://www.ruimtelijkeplannen.nl/web-roo/?planidn= NL.IMRO.0213.BPEEKOM300011-on01   Zienswijzen Gedurende bovengenoemde inzagetermijn kan een ieder schriftelijk of mondeling zijn zienswijze omtrent het ontwerpbestemmingsplan kenbaar maken bij de gemeenteraad (Postbus 5, 6970 AA te Brummen). Voor het indienen van een mondelinge zienswijze kunt u contact opnemen met de heer E. Bronsvoort, adviseur Ruimtelijke Ontwikkeling, via telefoonnummer (0575) 568 233 of per e-mail op e.bronsvoort@brummen.nl. Tijdig ingediende zienswijzen zullen bij het definitieve besluit worden betrokken.   Vragen? Voor vragen kunt u eveneens contact opnemen met de heer E. Bronsvoort van de gemeente Brummen.

 

Onderwerp: bestemmingsplan, lokalebekendmakingen uit categorie lokalebekendmakingen.

Dit artikel verscheen op deEerbeekgids.nl op 19-12-2023.

Laat dit artikel viral gaan in Eerbeek, deel het met je vrienden!

Auteur

Redactie deEerbeekgids.nl
Redactie deEerbeekgids.nl

Weet wat er speelt in jouw buurt. Wij krijgen van de gemeente altijd als eerste de laatste vergunning aanvragen & andere bekendmakingen. Wij delen deze met onze lezers.

  1. Bekendmakingen Eerbeek
  2. e230da33ae37404144b334b72bbb3e22

Gerelateerde berichten