Gemeente Brummen - Beschikking ambtshalve wijzigen voorschriften afvalwater Karel van Gelreweg 22 te Eerbeek

DeEerbeekgids.nl kreeg de volgende bekendmaking binnen: Gemeente Brummen - Beschikking ambtshalve wijzigen voorschriften afvalwater Karel van Gelreweg 22 te Eerbeek.

Meer informatie over deze bekendmaking:

Status: verleendLocatie: Karel van Gelreweg 22 Eerbeek Voor: ambtshalve wijzigen van voorschriften afvalwaterlozing Zaakdossier: OVIJ2023OAB00041Activiteiten: wijziging op grond van artikel 2.31, tweede lid, Wet algemene bepalingen omgevingsrechtDatum verzonden: 29 november 2023Inzien vergunningDe vergunning en de bijbehorende stukken liggen ter inzage in het gemeentehuis van Brummen. Deze kunnen op afspraak worden ingezien. Zie voor het maken van een afspraak www.brummen.nl.BezwaarBelanghebbenden kunnen bezwaar maken tegen het genomen besluit. Dit is geregeld in de Algemene wet bestuursrecht. Het maken van bezwaar kan alleen door binnen zes weken na de dag van verzending van het besluit een bezwaarschrift in te dienen bij burgemeester en wethouder, Postbus 5, 6970 AA Brummen. Een bezwaarschrift moet ten minste voorzien zijn van de naam, adres en handtekening van de indiener, datum van de brief, omschrijving van het besluit waartegen het bezwaar is gericht en de argumenten van het bezwaar.Het indienen van een bezwaarschrift schorst de werking van het besluit niet, tenzij bij het besluit anders is vermeld. Daarom kan tijdens de bezwaarschriftenprocedure een ‘voorlopige voorziening’ worden gevraagd bij de voorzieningenrechter van de Rechtbank Gelderland, Locatie Arnhem, Postbus 9030, 6800 EM Arnhem. Voor inlichtingen kunt u terecht bij de Omgevingsdienst Veluwe IJssel, bereikbaar (via (055) 580 17 05 of info@ovij.n

 

Onderwerp: Ruimte en infrastructuur | Organisatie en beleid, officielepublicaties uit categorie officielepublicaties/gmb/2023.

Dit artikel verscheen op deEerbeekgids.nl op 12-12-2023.

Laat dit artikel viral gaan in Eerbeek, deel het met je vrienden!

Auteur

Redactie deEerbeekgids.nl
Redactie deEerbeekgids.nl

Weet wat er speelt in jouw buurt. Wij krijgen van de gemeente altijd als eerste de laatste vergunning aanvragen & andere bekendmakingen. Wij delen deze met onze lezers.

  1. Bekendmakingen Eerbeek
  2. gmb-2023-526305

Gerelateerde berichten