Provincie Gelderland – Goedkeuringsbesluit W.Z23.108900.01 – Stortplaats Doonweg Eerbeek - Doonweg 4 Eerbeek

DeEerbeekgids.nl kreeg de volgende bekendmaking binnen: Provincie Gelderland – Goedkeuringsbesluit W.Z23.108900.01 – Stortplaats Doonweg Eerbeek - Doonweg 4 Eerbeek.

Meer informatie over deze bekendmaking:

Gedeputeerde Staten van Gelderland geven goedkeuring aan Stortplaats Doonweg Eerbeek "Fase 1 Plan afronding tijdelijke afdichting". Inwerking treden besluit Dit besluit treedt in werking met ingang van de dag na haar bekendmaking. Bekendmaking geschiedt door toezending van het besluit. Om het goedkeuringsbesluit in te zien, kunt u een afspraak maken met de Omgevingsdienst Regio Nijmegen via het emailadres wabo@odrn.nl of u kunt bellen naar telefoonnummer (024) 751 77 00, onder vermelding van het zaaknummer W.Z23.108900.01. Bezwaar en mogelijkheid van voorlopige voorziening Belanghebbenden kunnen binnen zes weken nadat dit besluit is bekendgemaakt een bezwaarschrift indienen. Het bezwaarschrift dient te worden gezonden aan het college van gedeputeerde staten van de provincie, Gelderland, t.a.v. commissie rechtsbescherming, Postbus 9090, 6800 GX Arnhem. Op envelop en brief duidelijk "Bezwaarschrift" vermelden. Het bezwaarschrift moet zijn ondertekend en bevat ten minste: a. de naam en het adres van de indiener; b. de dagtekening; c. een omschrijving van het besluit waartegen het bezwaar of beroep is gericht, waaronder het zaaknummer en datum van het besluit; d. de gronden van het bezwaar. Wanneer een bezwaarschrift wordt ingediend, kan tevens een verzoek om een voorlopige voorziening worden gedaan bij de voorzieningenrechter van de rechtbank Gelderland, team bestuursrecht, Postbus 9030, 6800 EM Arnhem. Voor individuele burgers (niet voor advocaten en ook niet voor gemachtigden namens een bedrijf of een organisatie) bestaat de mogelijkheid dat verzoek digitaal in te dienen. Meer informatie kunt u vinden op www.rechtspraak.nl. Informatie over de bezwarenprocedure en de mogelijkheid van mediation is te vinden op de website van de provincie Gelderland (www.gelderland.nl), onder ‘bezwaarschrift’ of ‘mediation’ of op te vragen bij het Provincieloket via telefoonnummer (026) 359 99 99.

 

Onderwerp: milieuvergunning, lokalebekendmakingen uit categorie lokalebekendmakingen.

Dit artikel verscheen op deEerbeekgids.nl op 16-02-2024.

Laat dit artikel viral gaan in Eerbeek, deel het met je vrienden!

Auteur

Redactie deEerbeekgids.nl
Redactie deEerbeekgids.nl

Weet wat er speelt in jouw buurt. Wij krijgen van de gemeente altijd als eerste de laatste vergunning aanvragen & andere bekendmakingen. Wij delen deze met onze lezers.

  1. Bekendmakingen Eerbeek
  2. 0cfdba30b96e0674674b894259f16f08

Gerelateerde berichten