Vastgesteld bestemmingsplan “Eerbeek, Coldenhovenseweg 95” gemeente Brummen

DeEerbeekgids.nl kreeg de volgende bekendmaking binnen: Vastgesteld bestemmingsplan “Eerbeek, Coldenhovenseweg 95” gemeente Brummen.

Meer informatie over deze bekendmaking:

Het college van burgemeester en wethouders van de gemeente Brummen maakt op grond van artikel 3.8 van de Wet ruimtelijke ordening(Wro), bekend dat de gemeenteraad op donderdag 30 mei 2024 het bestemmingsplan “Eerbeek, Coldenhovenseweg 95” heeft vastgesteld.   Het bestemmingsplan voorziet in de realisatie van een woning aan de Coldenhovenseweg 95 te Eerbeek.   Inzage termijn Analoog Het vastgestelde bestemmingsplan ligt vanaf dinsdag 11 juni 2024 tot en met maandag 22 juli 2024, tijdens openingstijden, ter inzage bij de publieksbalie van het gemeentehuis (Engelenburgerlaan 31, Brummen). Voor analoge inzage graag eerst een afspraak maken.   Digitaal Het vastgestelde bestemmingsplan is tevens digitaal in te zien op de gemeentelijke website www.brummen.nl (onder Inwoner en ondernemer / Bouwen en Wonen / Bestemmingsplannen / Bestemmingsplannen in procedure) en op www.ruimtelijkeplannen.nl via onderstaande link: http://www.ruimtelijkeplannen.nl/web-roo/?planidn=NL.IMRO.0213.BPBG700097-va01   Beroep Vanaf dinsdag 11 juni 2024 tot en met maandag 22 juli 2024 kan tegen het vastgestelde bestemmingsplan beroep worden ingesteld.   Het beroep moet schriftelijk worden ingediend bij de Afdeling bestuursrechtspraak van de Raad van State, Postbus 20019, 2500 EA DEN HAAG. Voor burgers is het mogelijk digitaal beroep in te stellen. De voorwaarden voor het indienen van een digitaal beroepschrift staan op www.raadvanstate.nl. Gelijktijdig met het indienen van een beroepschrift kunt u de Voorzitter van genoemde afdeling vragen een voorlopige voorziening te treffen. Het besluit tot vaststelling van het bestemmingsplan treedt in werking daags na afloop van de beroepstermijn. Indien binnen de beroepstermijn een verzoek om een voorlopige voorziening bij de voorzitter van de Afdeling bestuursrechtspraak van de Raad van State is ingediend, treedt het besluit niet in werking voordat op het verzoek is beslist.   Vragen? Voor vragen kunt u contact opnemen met de heer M. (Marius) ten Voorde, via telefoonnummer (0575) 56 82 33 of per mail via m.tenvoorde@brummen.nl

 

Onderwerp: bestemmingsplan, lokalebekendmakingen uit categorie lokalebekendmakingen.

Dit artikel verscheen op deEerbeekgids.nl op 11-06-2024.

Laat dit artikel viral gaan in Eerbeek, deel het met je vrienden!

Auteur

Picture of Redactie deEerbeekgids.nl
Redactie deEerbeekgids.nl

Weet wat er speelt in jouw buurt. Wij krijgen van de gemeente altijd als eerste de laatste vergunning aanvragen & andere bekendmakingen. Wij delen deze met onze lezers.

  1. Bekendmakingen eerbeek
  2. 4140e97985ef449453a6e6c4a220a84b

Gerelateerde berichten