Ontwerpbestemmingsplan “Eerbeek, Coldenhovenseweg 95” gemeente Brummen

DeEerbeekgids.nl kreeg de volgende bekendmaking binnen: Ontwerpbestemmingsplan “Eerbeek, Coldenhovenseweg 95” gemeente Brummen.

Meer informatie over deze bekendmaking:

Het college van burgemeester en wethouders van de Gemeente Brummen maakt op grond van artikel 3.8 van de Wet ruimtelijke ordening(Wro), bekend bij besluit van 12 december 2023 dat het ontwerpbestemmingsplan “Eerbeek, Coldenhovenseweg 95” met ingang van vrijdag 22 december 2023 gedurende zes weken ter inzage ligt.   Het bestemmingsplan voorziet in de realisatie van een woning aan de Coldenhovenseweg 95 te Eerbeek.   Inzage termijn Analoog Het ontwerpbestemmingsplan ligt vanaf vrijdag 22 december 2023 tot en met donderdag 01 februari 2024, tijdens openingstijden, ter inzage bij de publieksbalie van het gemeentehuis (Engelenburgerlaan 31, Brummen).   Digitaal De ontwerpstukken zijn tevens digitaal in te zien op de gemeentelijke website www.brummen.nl (onder Inwoner en ondernemer / Bouwen en Wonen / Bestemmingsplannen / Bestemmingsplannen in procedure) en op www.ruimtelijkeplannen.nl via onderstaande link: http://www.ruimtelijkeplannen.nl/web-roo/?planidn=NL.IMRO.0213.BPBG700097-on01     Zienswijzen Gedurende bovengenoemde inzagetermijn kan een ieder schriftelijk zijn zienswijze omtrent het ontwerpbesluit kenbaar maken bij de gemeenteraad (Postbus 5, 6970 AA te Brummen).   Voor het indienen van een mondelinge zienswijze kunt u contact opnemen met de heer M. (Marius) ten Voorde, adviseur RO procedures, via telefoonnummer (0575) 568 233 of per mail op m.tenvoorde@brummen.nl. Tijdig ingediende zienswijzen zullen worden betrokken bij de definitieve besluitvorming.

 

Onderwerp: bestemmingsplan, lokalebekendmakingen uit categorie lokalebekendmakingen.

Dit artikel verscheen op deEerbeekgids.nl op 22-12-2023.

Laat dit artikel viral gaan in Eerbeek, deel het met je vrienden!

Auteur

Redactie deEerbeekgids.nl
Redactie deEerbeekgids.nl

Weet wat er speelt in jouw buurt. Wij krijgen van de gemeente altijd als eerste de laatste vergunning aanvragen & andere bekendmakingen. Wij delen deze met onze lezers.

  1. Bekendmakingen Eerbeek
  2. 69a972ae75b9d750a3f9f5c71e173406

Gerelateerde berichten