gemeente Brummen - Verkeersbesluit reserveren parkeerplaats ten behoeve van het opladen van elektrische voertuigen - Doornbosch Hofstede t.h.v. 74 te Eerbeek

DeEerbeekgids.nl kreeg de volgende bekendmaking binnen: gemeente Brummen - Verkeersbesluit reserveren parkeerplaats ten behoeve van het opladen van elektrische voertuigen - Doornbosch Hofstede t.h.v. 74 te Eerbeek.

Meer informatie over deze bekendmaking:

Het college van burgemeester en wethouders besluit: 1.door middel van het plaatsen van het verkeersbord E4 van bijlage 1 van het RVV 1990 inclusief onderbord met de tekst ‘opladen elektrische voertuigen’ en onderbord OB504 ‘twee pijlen’, op het Doornbosch Hofstede te Eerbeek ter hoogte van huisnummer 74, twee parkeerplaatsen ten behoeve van het opladen van elektrische voertuigen te reserveren. Inzage Bekendmaking van dit besluit geschiedt door plaatsing van het besluit in het Gemeenteblad. Het besluit ligt ter inzage bij de receptie in het gemeentehuis van Brummen aan de Engelenburgerlaan 31 te Brummen. Bezwaar Op grond van de Algemene Wet Bestuursrecht (artikel 8:1 jo. 7:1) kunnen belanghebbenden bezwaar maken bij het college van burgemeester en wethouders. U moet dan binnen zes weken na de dag van de publicatie van dit besluit uw bezwaarschrift sturen aan het college van burgemeester en wethouders van de gemeente Brummen, t.a.v. “Bezwaarschriften”, postbus 5, 6971 AA Brummen. Het bezwaarschrift moet ondertekend zijn en moet in ieder geval bevatten: 1.uw naam en adres; 2.de dagtekening; 3.een omschrijving van het besluit waartegen uw bezwaar zich richt; 4.de gronden van uw bezwaar. Als u bezwaar maakt, wordt de werking van dit bezwaar niet stop gezet. Mocht u dat willen en u heeft een spoedeisend belang, dan kunt u een verzoek om een voorlopige voorziening indienen bij de voorzieningenrechter van de Rechtbank Gelderland, Locatie Arnhem, Postbus 9030, 6800 EM Arnhem. Aan een dergelijk verzoek zijn afzonderlijke kosten verbonden. Aldus vastgesteld op 02 februari 2024. Burgemeester en wethouders van Brummen, Namens dezen, M. de Wild (manager Fysieke Leefomgeving)

 

Onderwerp: verkeersbesluit, lokalebekendmakingen uit categorie lokalebekendmakingen.

Dit artikel verscheen op deEerbeekgids.nl op 20-02-2024.

Laat dit artikel viral gaan in Eerbeek, deel het met je vrienden!

Auteur

Redactie deEerbeekgids.nl
Redactie deEerbeekgids.nl

Weet wat er speelt in jouw buurt. Wij krijgen van de gemeente altijd als eerste de laatste vergunning aanvragen & andere bekendmakingen. Wij delen deze met onze lezers.

  1. Bekendmakingen Eerbeek
  2. 7f784d75de755fd2728c372c178eb521

Gerelateerde berichten