Procedure inpassingsplan Logistiek Centrum Eerbeek beëindigd

DeEerbeekgids.nl kreeg de volgende bekendmaking binnen: Procedure inpassingsplan Logistiek Centrum Eerbeek beëindigd.

Meer informatie over deze bekendmaking:

Gedeputeerde Staten van Gelderland maken bekend dat zij op 28 november 2023 hebben besloten om de procedure voor het provinciaal inpassingsplan Logistiek Centrum Eerbeek (LCE) ((planidentificatienummer: NL.IMRO.9925.LCEGLD-ONT1) te beëindigen.   Het LCE is onderdeel van het programma Eerbeek-Loenen 2030. Met het logistiek centrum wilden de papier- en kartonfabrieken in Eerbeek een centrale op- en overslag bouwen, die voor een schoner, stiller en efficiënter transport moet zorgen. Als locatie was gekozen voor een uitbreiding van het bedrijventerrein Kollergang, aan de zuidwestelijke kant waar het Markervoortsebos ligt.   Voor het mogelijk maken van dit logistiek centrum heeft vanaf 12 januari 2023 gedurende zes weken het ontwerp inpassingsplan Logistiek Centrum Eerbeek (LCE) ter inzage gelegen. Tegelijkertijd lag een ontwerp besluit hogere waarden op grond van de Wet geluidhinder ter inzage die nodig was voor de verbetering van de verkeersveiligheid ten behoeve van het LCE.   Medio oktober 2023 heeft het Fins/Zweedse hoofdkantoor Stora Enso definitief besloten om papierfabriek Stora Enso De Hoop Mill in Eerbeek te sluiten. Met dit besluit van Stora Enso is de opslagbehoefte van de papier- en kartonindustrie in Eerbeek en Loenen onzeker geworden. Om deze reden hebben Gedeputeerde Staten van Gelderland besloten om de procedure van het ontwerp inpassingsplan Logistiek Centrum Eerbeek te beëindigen.   Het inpassingsplan en de ingediende zienswijzen worden met dit besluit niet behandeld door Provinciale Staten. De procedure is hiermee gestopt. Dit geldt voor het ontwerp besluit hogere waarden op grond van de Wet geluidhinder.   Het ontwerp inpassingsplan Logistiek Centrum Eerbeek is in zijn geheel verwijderd van de landelijke voorziening www.ruimtelijkeplannen.nl     Gedeputeerde Staten van Gelderland

 

Onderwerp: bestemmingsplan, lokalebekendmakingen uit categorie lokalebekendmakingen.

Dit artikel verscheen op deEerbeekgids.nl op 08-12-2023.

Laat dit artikel viral gaan in Eerbeek, deel het met je vrienden!

Auteur

Redactie deEerbeekgids.nl
Redactie deEerbeekgids.nl

Weet wat er speelt in jouw buurt. Wij krijgen van de gemeente altijd als eerste de laatste vergunning aanvragen & andere bekendmakingen. Wij delen deze met onze lezers.

  1. Bekendmakingen Eerbeek
  2. 81ad3977f07b02024e31c1ee5ceb49a7

Gerelateerde berichten